• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Pieczątki są tworzone przeważnie po to, by przekazywać ważne informacje połączone z prowadzoną działalnością służbową. Najogromniejszą grupę zamawianych artykułów tworzą pieczątki nagłówkowe wykorzystywane w procesie znamionowania nadawcy danej korespondencji, lub przygotowywania listów i rozliczeń. Pieczątki nagłówkowe muszą zawierać imię i nazwisko oraz stanowisko osoby posługującej się odciskiem pieczątki oraz nazwę firmy i dane adresowe – pieczątki warszawa. W szeregu przypadków umieszcza się adres siedziby przedsiębiorstwa, adres do korespondencji czy adres witryny internetowej oraz poczty elektronicznej oraz telefony kontaktowe. Pieczątki firmowe wykorzystywane wcześniej do oficjalnej korespondencji urzędowej zawierają zwykle nazwę oraz adres siedziby firmy, w szeregu przypadków też NIP oraz REGON. Tutaj wyrób pieczątek są używane tylko przez osoby mające uprawnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa w określonych postępowaniach przed urzędami czy innymi przedsiębiorstwami współpracującymi. Zamieszczane na pieczątkach firmowych dane zawierają, w większości wypadków, wszystkie wiadomości o lokalizacji oraz możliwościach kontaktowych z daną firmą. Można niemniej jednak uzupełniać je wszelakimi innymi wiadomościami, zgodnie z naszymi pomysłami.
Usługi księgowe
Biuro podatkowe
Usługi księgowe
Biznes

Nasze inne wpisy tematyczne:

Categories: Biznes

Comments are closed.